Wallumni Music

Wallumni Music grundades våren 2013 med stöd av Anders Walls stiftelse. Sedan 1987 har stiftelsen delat ut stipendier till unga sångare och instrumentalister inom i första hand opera och klassisk musik. Varje år delar stiftelserna ut tre ordinarie musikstipendier à 125.000 kronor: 2 st. Giresta-stipendier och 1 st. Confidencen-stipendium

Genom Wallumni Music erbjuds Anders Walls sångstipendiater en kostnadsfri demoinspelning, en viktig tillgång när en artist i början av sin karriär ska presentera sig för arrangörer, agenter och skivbolag. Wallumni Music förfogar över en högklassig mobil inspelningsutrustning och tillgång till kvalificerad ljudtekniker som bistår vid inspelningen. 

Initiativet togs av Matilda Paulsson, framgångsrik mezzosopran och Confidencen-stipendiat 2007, som såg en möjlighet för Anders Walls stiftelse att göra ytterligare en viktig insats för sina stipendiater. Få unga musiker har ekonomisk möjlighet att göra en professionell demoinspelning. Med Wallumni Music får artisten en kostnadsfri demoinspelning, med full frihet att själv styra repertoarval, och dessutom professionella pressbilder. 

Matilda Paulsson ansvarar tillsammans med pianisten och ljudteknikern Bengt-Åke Lundin för Wallumni Musics verksamhet och det är till henne man vänder sig med förfrågningar om demoinspelningar och övriga förekommande frågor kring Wallumni Music.

Matilda Paulsson, operasångerska och Anders Walls Confidencen-stipendiat