Ludvig Wallmark Ryberg

Confidencen-stipendiat 2017

Barytonen Ludvig Wallmark Ryberg...

Ljudfiler

Mozart: Der Vogelfänger bin ich ja (Trollflöjten)

Alfvén: Jag längtar dig (ur 7 dikter, op. 28)

Tosti: L'alba separa dalla luce l'ombra (L'ultima canzone)

Video

”Vien Leonora” från Donizettis La Favorita (2017)

Download

Kontakt och ytterligare info

artist@wallumnimusic.se